Grafisk formgivare och konstnär, verksam i Stockholm och

arbetar både med tryckprodukter och interaktiva projekt, digitalt och för hand. 

Återkommande är leken med det självklara och förväntningar över hur något bör se ut, för att uppmuntra betraktaren att se på saker ifrån fler perspektiv.

1/1