Utställningsdesign

Bild Berättande Bok är en samlingsutställning som visades på Göteborgs Stadsbibliotek i september 2016. Utställningen bestod av bilderböcker och serier gjorda av elever från Högskolorna Konstfack och HDK. Projektet är ett samarbetat mellan mig och My Longley. Tillsammans skapade vi ett eget typsnitt till rubriker och en grafisk profil till affischerna där utställarnas projekt presenterades.

1/1