Du och Jag, Jag och Du

Affischserie om åtta blad

När två känslor gradvis växer ihop till en, uppstår ett okontrollerat kaos.

Mönster i naturen är kaotiska upprepningar men aldrig exakta. Där finns en underliggande struktur men det skapas upprepningar som sker okontrollerat och som skaver. Våra beteendemönster är som ett sökande efter regelbundenhet. Vi vill skapa ordning och upprepning för att känna trygghet men vad händer när upprepningen består av otrygghet?

1/1