More is More, 2017

Examensarbete, Konstfack.

 

Grafisk illustration av inspirerad Sveriges moderna och senmoderna minoriteters mönster och formspråk för att visa på vikten av ett mångkulturellt samhälle och trycka på ett VI istället för VI och DEM.

 

Press:

Stockholms Fria, 12 maj 2017
 

Modern Interiör, nr 4 2017

MIX Magazine, Augusti 2017

"När det talats om Svenska värderingar som något vi ska förhålla oss till och värna om, skapas en bild av vad som är `rätt´ ideal och värderingar. Automatiskt skapas det en motsats. Något blir till det sämre. Och vad är då det sämre? Det blir det osvenska, det utländska.


Retoriken om Svenska värderingar blir att enbart exkludera människor.
Hur ser istället ett samhälle ut som är inkluderande? En bild där vi inkluderar istället för att exkludera. En bild som skapar ett VI istället för `vi och dem´.
 

Detta projekt är ett experiment med former och mönster med inspiration av Sveriges minoriteter och senmoderna minoriteter som en kontrast mot `vi och dem´. Experimentet skapar ett Vi för att visa en bredd och att en mångfald är betydelsefull och nödvändig. Samhällen behöver en bredd och More is More."

1/1